มหาอำนาจของโลกประเทศอเมริกา

usa

america

ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นประเทศมหาอำนาจที่ใหญ่จนเรียกว่ามีทวีปเป็นของตัวเองเลยก็ว่าได้มีถึง 50 รัฐอยู่ในประเทศตั้งอยู่ทางทวีปอเมริกาเหนือตอนกลางตั้งอยู่ระหว่างกลางประเทศเม็กซิโก กับ แคนนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ใหญ่ถึง 9.63 ล้านตารางกิโลเมตรมีประชากรรวมทั้งสิ้น 313 ล้านคน hawaiian shirt และทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดติดอันดับที่ 3 ของโลก และยังเป็นประเทศที่มีที่มีหลายเชื้อชาติ และหลายวัฒนธรรมเพราะเกิดจากการอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศหลายประเทศ รวมไปถึงภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศของอเมริกายังมีหลากหลายอีก และยังเป็นแหล่งอพยพของพันธุ์สัตว์ป่าหลากหลายชนิด

อเมริกาถือว่าเป็นประเทศแม่แบบในหลายๆ ประเทศที่มีประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีเสรีภาพ และมีความเท่าเทียมกันในทุกชนชั้นเลยทำให้บทบาททางกลางเมืองของอเมริกากลายมาเป็นบทบาททที่สนับสนุนให้หลายประเทศมีประชาธิปไตยที่ได้เข้าไปเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศต่างๆ แต่ก็ยังมีอยู่หลายคำถามจากข่าวที่เกิดขึ้นว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยจริงหรอ ? ที่มีคนตั้งคำถามนี้ก็เพราะว่าได้มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างเช่น การที่อเมริกาได้มีการสันบสนุนให้กับประเทศซาอุดิอาระเบียเรื่องการที่แนะนำให้ประเทศซาอุนั้นถล่มเยเมน แต่ประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศที่ไม่ได้มีประชาธิปไตยอยู่แล้ว เหตุการณ์นี้จึงส่งผลให้ได้มีผู้คนได้ตั้งคำถามนี้เกิดขึ้น เพราะว่าประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

ในสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าประชาชนพื้นเมืองประเทศอเมริกาใรนตัวแผ่นดินใหญ่ รวมไปถึงชนพื้นเมืองในแถบอะลาสกาเป็นชนเผ่าเอเชียอพยพมาเมื่อ 4,000 -12,000 ปีก่อน หลังจากนั้นเมื่อชนเผ่าทางทวีปยุโรปได้ย้ายเข้ามาชาวพื้นเมืองที่ได้อพยพมาก่อนหน้านี้ก็ได้เริ่มล้มตายลงด้วยโรค ฝีดาษในปัจจุบันประเทศอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจอีกหนึ่งประเทศ

usa