สหราชอาณาจักรแห่งยุโรปที่ยิ่งใหญ่

uk

uk2

สหราชอาณาจักร หรือ ที่เรียกในชื่อภาษาอังกฤษว่า UK ( united kingdom of great Britain and northern Ireland ) ประกอบไปด้วย 4 ประเทศ คือ อังกฤษ , เวลส์ , สกอตแลนด์ และ ไอร์แลนด์เหนือ มีรูปแบบการปกครองในรูปแบบราชาธิปไตย โดยมีการดำเนินงานโดยระบบรัฐสภา มีเมืองหลวงคือ ลอนดอน โดยในสมัยนั้นทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวมาจได้อำนาจในการบริหารประเทศที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง 3 ประเทศที่ได้กล่าวมาจะมีเมืองหลวงก็คือ เอดินบะระ ( สก็อตแลนด์ ) , คาร์ดิฟฟ์ ( เวลส์ ) และเบลล์ฟาสต์ ( ไอร์แลนด์เหนือ ) สหราชอาณาจักรถูกล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกทิศตะวันตก และเหนือ , ทะเลเหนือตะวันออก , ช่องแคบอังกฤษทางทิศใต้ และทะเลไอร์แลนด์ทิศตะวันตก เป็นประเทศพื้นที่ของสหราชอาณาจักรมีทั้งสิ้น243,610 กิโลเมตร ภูมิอากาศเป็นเขตหนาว มีฝนตกอุดมสมบูรณ์ทั้งปี จะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

uk-1

สหราชอาณาจักรถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เจริญแล้ว และยังติดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 17 ของโลกอีกด้วยแถมยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นประเทศแรกด้วย และยังเคยเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์ 1 ของโลกในช่วง ค.ศ. 19 – 20 เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจในทุกๆ ด้านรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทหาร เทคโนโลยี การเมือง และวิทยาศาสตร์ และยังเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ชองโลก  ในสหราชอาณาจักรมีพรรคการเมืองอยู่ด้วยกันอยู่ 3 พรรค คือ พรรคแรงงาน , พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย , พรรคอนุรักษ์นิยม โดยการปกครองในแต่ละประเทศที่อยู่ในสหราชอาณาจักรจะมีการแบ่งเขตการปกครองของตัวเอง ในสมัยก่อนอย่างที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นแล้วเป็นประเทศมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นแล้วยังเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติด้วยนับตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2489 แล้วก็ยังได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกด้วยทที่ก่อนหน้านี้ก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปใน พ.ศ. 2516 แต่ในปัจจุบัน สหราชอาณาจักรที่คนเรียกกันก็คือประเทศอังกฤษนั่นเอง